Zaterdag 18 april 2015, 16u

"Cipriano De Rore e sua Influenza"

LEMMENS KAMERKOOR onder leiding van Erik Van Nevel

Kerk OLV De Klijpe, Ronse

Tickets: --> klik hier

 

 

De werktitel van dit concert was van bij aanvang INFLUENCE.

Daarmee hebben we willen benadrukken wat de invloed van De Rore is geweest op zijn tijdgenoten, maar nog meer op de generaties na hem.

Het programma van het concert concentreert zich op de invloeden die De Rore onderging maar ook de invloeden die hij op andere, latere componisten uitoefende. Uit verschillende bronnen weten we dat De Rore aan het hof in Beieren, een van de meest prestigieuze adellijke hofhoudingen in Europa, in groot aanzien stond, ook al verbleef hij zelf in Italië. Een uitzonderlijk rijk verluchte publicatie werd gewijd aan muziek van hem. Dat verklaart ook waarom Orlandus Lassus, de muziekmeester aan het hof, zoveel composities heeft gebaseerd op werk van De Rore.

Dat het madrigaal ANCHOR CHE COL PARTIRE niet alleen vandaag maar al tijdens het leven van De Rore een 'hit' was, staat buiten kijf. Ook dat hebben we in dit programma willen benadrukken met composities van Lassus, De Monte, Bassano, Rognioni e.a.

Heel opvallend zijn ook de laatste twee werken van het programma. Het lijkt haast alsof Lassus bij het componeren van zijn AGIMUS TIBI het gelijknamig motet van De Rore naast zich had liggen.

Aangezien De Rore tijdens zijn professionele leven vooral in Italië heeft verbleven, werd de Engelse werktitel gewijzigd in 'Cipriano e sua influenza'. 

Programma

Canon a 4 Cypriaan De Rore
Anchor che col partire, a 4 Cypriaan De Rore
Misse Achor che col partire: Kyrie Philippus De Monte (1521-1603)
Misse Achor che col partire: Gloria Philippus De Monte (1521-1603)
Anchor che col partire, con diminuzioni Girolamo Dalla Casa (? -1601)
Misse Achor che col partire: Agnus Dei Philippus De Monte (1521-1603)
Alma real, a 5 Cypriaan De Rore
Magnificat sopra Alma Real: Esurientes Orlandus Lassus (1523-1594)
Ricercar Primo Tono Adriaan Willaert (ca.1490-1562)
Vergine Bella, a 5 Cypriaan De Rore
Vergine Bella, con diminuzioni Giovanni Bassano (ca. 1561-1617)
Anchor che col partire, per cembalo Andrea Gabrieli (ca.1530-1586)
Magnificat sopre Anchor che col partire Orlandus Lassus (1532-1594)
Anchor che col partire, a 4 Cypriaan De Rore
Anchor che col partire, con diminuzioni Francesco Rognioni (ca.1550-1620)
Agimus tibi, a 5 Cypriaan De Rore
Agimus tibi, a 6 Orlandus Lassus (1523-1594)

 

Lemmens Kamerkoor

Voor meer informatie over het Lemmens Kamerkoor en Erik Van Nevel: --> klik hier.

(--> terug naar het overzicht van de concerten)