Postzegel "Cypriaan De Rore"

De filatelistische Kring van Ronse 'Koninklijke Postzegelkring Renaix Philatélique Ronse' brengt dit jaar een speciale postzegel uit met een afbeelding van Cypriaan De Rore, ontworpen door Michel Provost.

Deze postzegel wordt verkocht in vellen van 10 postzegels (prijs € 20).
Contacteer hiervoor de Cultuurdienst van Ronse. Meer info: --> klik hier.

 

Koninklijke Postzegelkring Renaix Philatélique Ronse (KPRPR)

Renaix-Philatélique werd opgericht op 14.10.1933 in het Hotel Lison waarvan het briefhoofd is afgebeeld in het boek 'De Postgeschiedenis van Ronse'. De 4 stichtende leden waren Antoine Dopchie, Fernand Goossens, Jules Dulieu en Dr Guy Robben. De laatste twee waren resp. voorzitter en ondervoorzitter en bleven in functie tot in 1970. Dr Roger Goetgeluck was voorzitter tot in 1976 en werd dan opgevolgd door Antoon Delember. In 1977 werd een nieuw bestuur verkozen met Dr Paul De Dobbeleer als voorzitter. Aan de benaming van de Kring Renaix-Philatélique werd Ronse toegevoegd. In 1982 verwierf de Kring de titel van Koninklijke Kring. Verschillende tentoonstellingen werden georganiseerd, met name in 1979 in de Crypte gepaard met de uitgifte van het boek Rothnacum met daarin de eerste aan Ronse gewijde postzegel. Dit boek, uitgegeven in een beperkte en genummerde oplage, werd in december 2014 overhandigd aan Koning Filip en Koningin Mathilde naar aanleiding van hun bezoek aan de crypte. In 1984 vond een filatelistische tentoonstelling plaats op het Stadhuis met de uitgifte van het boek en de zegels van de reeks "Kinderen". Daarna werden nog regelmatig tentoonstellingen gehouden , namelijk in 1988 in de Stedelijke Feestzaal ter gelegenheid van de Wereldkampioenschappen Wielrennen in Ronse, in 1990 in de Crypte bij de viering van 750 jaar Stadsrechten te Ronse, in 1992 in de Stedelijke Feestzaal met de uitgifte van het boek en de zegel "Bommels", in 2003 in het C.O.C. ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Kring met uitgifte van het boek "De Postgeschiedenis van Ronse". In 2008 werd naar aanleiding van de floralieën in Gent een Competitieve tentoonstelling georganiseerd, met uitgifte van de brochure 'Flora van de Vlaamse Ardennen', en tenslotte werd in 2013, bij gelegenheid van de 80e verjaardag van de club, in samenwerking met het Museum voor Textiel (MUST), een 'Postzegelhappening' georganiseerd rond het thema Textiel in Ronse en in de Filatelie.

Onze voorgangers waren echte filatelisten die door hun publicaties, o.a. over valse postzegels, over de reeksen Poortman en Hoyoux, hebben bijgedragen tot de verspreiding van de filatelistische kennis. Door de  leden aan te sporen de echte filatelie te beoefenen, wordt die erfenis nu voortgezet.

Uit het voorgaande mag duidelijk blijken dat Renaix-Philatélique-Ronse steeds bereid is en graag deelneemt aan diverse regionale manifestaties. Zo zal ook dit jaar KPRPR aanwezig zijn op de aan Cypriano De Rore gewijde tentoonstelling in de Ververij, waar de bekroonde postzegelverzameling "Muziek van de Renaissance tot...." van Louis op 't Eynde zal worden getoond. Bovendien wordt er, op een luxeblad, een postzegel uitgegeven waarvan het vignet een afbeelding draagt van Cypriano De Rore, getekend door kunstschilder Michel Provost. Aan de Posterijen werd gevraagd voor een eerste-dag-afstempeling te zorgen.

Hzt stripverhaal 'De wieg van Cypriaan' bevat een luxeblad met een speciaal vak voor deze postzegel.

Tentoonstelling "Ode aan Cypriaan De Rore"

Parallel met de tentoonstelling over De Rore organiseert de Koninklijke Postzegelkring van Ronse in De Ververij een tentoonstelling "Ode aan Cypriaan De Rore"