Stadswandeling

Cypriaan De Rore wandeling

 

Op ontdekking in de woonstede  van Cypriaan...

Ronse is een gezellig en levendig stadje van ongeveer 26.000 inwoners dat vlakbij de taalgrens ligt. Het vormt het hart van de Vlaamse Ardennen en is door haar ligging de ideale uitvalsbasis om het verrassende "Pays des Collines" te gaan ontdekken. Ronse wordt omringd door bosrijke heuvels. Als je Ronse binnenrijdt is het dan ook genieten van prachtige vergezichten. Op enkele kilometers van het centrum vandaan, sta je reeds in de prachtige natuur en geniet je van een oase van rust. Veel bekende kunstenaars lieten zich trouwens inspireren door de mooie uitzichten en Omer Wattez liet zich in het Muziekbos voor de eerste keer de naam “Vlaamse Ardennen” ontvallen.

Het pronkstuk van Ronse is ongetwijfeld de Sint-Hermescrypte. Wat de Eiffeltoren is voor Parijs, is de 11de eeuwse crypte onder de Sint-Hermeskerk voor Ronse: een bouwkundig hoogstandje ! Tijdens de middeleeuwen was de crypte een drukbezocht bedevaartsoord. Sint-Hermes werd immers aanroepen tegen allerlei geestesziekten. Met haar 32 zuilen vormt ze als het ware een ondergrondse kathedraal.  Maar ook de cultuurminnaar komt aan zijn trekken! Het rijk gevulde textielverleden van de stad, dat reeds in de middeleeuwen ontstond,  heeft nergens anders in Vlaanderen zo een sterke concentratie aan industrieel erfgoed achtergelaten. Tussen de twee oorlogen genoot Ronse van een gouden periode in de textielindustrie. Aan de stadsrand bouwden welvarende kaderleden en textielbaronnen schitterende huizen in de meest trendy stijl van die tijd: de Art deco. Wist je ook dat Victor Horta één van zijn villa’s in Ronse bouwde, een pareltje van jugenstil. In de stad herinnert de architectuur van de weelderige herenhuizen en fabriekspanden aan deze glorietijd.

Bovendien ligt één van de oudste stationsgebouwen van West-Europa in Ronse. Het stationsgebouw stond ooit in Brugge op ’t Zand - staat al sinds 1886 in Ronse.. Ronse is niet alleen een stad met een verleden maar ook met een toekomst.

De stad heeft al heel wat stadsvernieuwingsprojecten gerealiseerd, waaronder een gloednieuw cultuurcentrum ‘CC De Ververij’. De mix van het unieke landschap, het waardevolle cultuurhistorische patrimonium en de groene omgeving vormen de basis voor een boeiende cocktail van natuur en cultuur.

Herdenkingsbeeld Cypriaan De Rore

uit 'Kerk en Leven – Ronse (15/5/2013)':

We komen graag terug op de toelichting die beeldhouwer RogerSchrije gafbij de onthulling van het gedachtenisbeeld van Cypriaan deRore (16.4.2013)

Het beeld van Cypriaan De Rore, hier opgericht, is een memoriaal dat ontsproten is uit de wens van oud-conservator Albert Cambier. Albert was bereid dit beeld zelf te sponsoren en had in gedachte een natuurtrouwe weergave van de grote polyfonist te laten ont­werpen en realiseren. We zeggen 2009. Herman Kerkhove, toenma­lig voorzitter van de bloeiende Geschiedkundige Kring van Ronse, bezorgde mij de nodige documen­tatie over de geschiedenis van Cy­priaan De Rore om op basis ervan een paar voorontwerpen te teke­nen. Hieruit ontstond stilaan het beeld.

Plots en onverwacht over­lijdt de oud-conservator in 2010. Vele maanden gaan voorbij maar Herman wil en zal het werk van zijn vriend tot een goed einde brengen. Samen met de Werk­groep Cypriaan De Rore is hij er met glans in geslaagd. Via het Col­lege van Burgemeester en Schepe­nen bekomt hij de stedenbouw­kundige vergunning zodat het beeld vervaardigd wordt uit een monoblok sedimentaire Franse steen, en vandaag mag geplaatst worden, in welwillende samen­werking met de Technische Dien­sten der Stad, op de site naast de St.-Hermescollegiaal te Ronse. Een betere locatie kan men zich niet inbeelden daar de familie De Rore in de 16e eeuw nauw betrok­ken was bij de Collegiale met haar kapittel en school. Onder meer was een neef van Cypriaan eige­naar geworden van een herberg gesitueerd op het Klein Marktje, tussen het Schipstraatje en de Begijnhofstraat, binnen de 'Vrijheid' gelegen.

Het monumentale werk weegt nagenoeg 700 kg. Bij het kappen van het beeld hielden we reke­ning met het prachtig geïllus­treerd handschrift uit München van 1556 waarin Cypriaan De Rore, in opdracht van Albrecht V van Beieren geschilderd werd door de miniatuurschilder Muelich. Daar haalden we onze inspiratie om de buste van onze De Rore, weliswaar in moderne versie, toch natuurge­trouw te beeldhouwen. De Rore, geboren te Ronse in 1515, schreef onder meer madrigalen, motetten (religieuze liederen) en missen. Hij was en blijft tot op vandaag een bijzonder befaamd componist waarvan de werken in­ternationaal geregeld succesvol worden uitgevoerd. We hebben aan zijn artistieke kwaliteiten ge­refereerd door, in half verheven stijl, een compositie van Renaissance-instrumenten met elkaar in symfonie te verweven als eerbe­toon aan de componist. De naam 'De Rore' of 'de Rodere' komt in de streek nog veelvuldig voor, en is af­komstig van het woord 'rooier dat 'hij die de kanten maait betekent. Vandaar het familie-embleem: twee gekruiste zeisen midden een ovaal zegel. Hetzelfde embleem is vandaag terug te vinden in zowel de Crypte te Ronse als in de kathedraal van Parma (Italië) waar Cypriaan werkte en overleed (1565).Vanaf nu stellen we dat de Stad Ronse er met het beeld een stukje cultu­reel erfgoed heeft bij gekregen. Tot slot richt ik graag een speciaal woordje van dank aan het College van Burgemeester en Schepenen, aan de Kerkfabriek van St.-Hermes en Eerwaarde Heer Deken T'Joen, aan de Technische Diensten der Stad, aan cultuurfunctionaris Jan Leconte, aan het huidig Bestuur van de Geschiedkundige Kring in de persoon van huidig voorzitter Jan Laleman, aan allen die achter het project stonden, en niet aller­minst aan u, geachte toehoorders.

Roger Schrije


Cypriaan de Rore wandeling

Na vele eeuwen staatCypriaan De Rore’s geboorteplaats eindelijk vast. De Rore werd in 1515/1516 geboren in Ronse en niet in Mechelen, zoals voorheen gedacht werd. Dat Cypriaan De Rore niet enkel een regionale betekenis had, maar internationale faam genoot in onze Westerse contreien mag blijken uit zijn uitstekende carrière in Italië:. Cypriaan De Rore’s betekenis in de West-Europese muziekgeschiedenis is van cruciaal belang. Deze begeleide wandeling doorheen het historisch centrum of de Vrijheid van Ronse, laat je kennismaken met de leefwereld van Cypriaan, met een knipoog naar de tumultueuze geschiedenis van het 16de eeuwse Ronse. Onze enthousiaste ploeg stadsgidsen staat klaar om je te begeleiden langsheen de mooiste plekjes en de talrijke monumenten die deel uitmaken van het Ronsisch erfgoed. Aansluitend breng je een bezoek aan de expo.

Rustige wandeling  (1 km.).

1. Vertrek aan de Hoge Mote (Dienst Toerisme)

2. Op hoek Peperstraat woonde bakker De Rijck Lievin: daar brak de grootste brand ooit te Ronse uit 1559:

Cypriaan 'sito presto' uit Italië naar Ronse...

3. Naar de oude St Martinuskerk: verhaal over de grafsteen van kapel Lorette: graffiti  'de Rore'...

4. Via het Cypriaan de Rore-straatje naar het Klein Marktje:

hier stond de herberg 'Sente Hermes', uitgebaat door de familie de Rore.

5. Naar St Hermeskerk waar we hopen de replica van de gedenksteen van Cypriaan te kunnen onderbrengen (2015).

6. Naast St Hermeskerk staat een standbeeld van Cypriaan (f. R.Schrije  - 2012)

7. Naar de Crypte : daar vinden we graffiti 'de Rore' en gedenksteen van Joris de Rodere.

8. Rustige wandeling naar de Ververij...

U wandelde alzo binnen de 'Vrijhede' : het hartje van Ronse!