Stripverhaal "de wieg van Cypriaan"

door Hubert De Doncker

Het was niet makkelijk om een verhaal te maken over iemand waarvan vrijwel de helft van zijn leven ongekend is. Als die persoon in de 16de eeuw leefde dan wordt het nog moeilijker. Als de vraag naar zo’n “story” komt van een entoesiast voorzitter van de “Amici de Rore”, dan bleek het een uitdaging. Het speurwerk naar het leven van de Rore door Albert Cambier was zo boeiend dat het als het ware smeekte om verteld te worden in tekst en tekenkrabbelingen. Het feit dat de Rore van Ronse is, vormde het uitgangspunt. Deze ontdekking, na bijna vijf eeuwen, is toch bijzonder. Uiteraard moest in het verhaal een en ander geschiedkundig kloppen, zonder al te veel saaie opsommingen maar gekruid met een vleugje humor, fictie, knipoogjes en hersenkronkels.

Hubertus A. van Rothnacum heeft nooit bestaan en is compleet verzonnen. “de wieg van Cypriaan” is een pretentieloos hebbeding voor iedere Ronsenaar. Het verhaal wil Cypriaan situeren in zijn tijdskader. De tijd van de godsdienstperikelen, katholiek versus protestant, de rampzalige stadsbrand van Ronse, de politiek van Keizer Karel V en zijn onechte Oudenaardse dochter Margaretha van Parma. Het is een verhaal over een jong Ronsisch muziektalent, die uit het laat-middeleeuwse Vlaanderen vertrok naar het rijke renaissance Italië, of het verhaal hoe De Rore een succesrijk kapelmeester is geworden in de stadstaten Ferrara, Venetië en Parma.

Cypriaan De Rore is een roemrijk musicus die absoluut niet mag vergeten worden. Van hem zei Claudio Monteverdi: “de Rore... è il Divino !” En... Ronse is doer a moele uuk mei ‘t akkeurd!

veel leesgenot

hubert de doncker

 

Dit stripverhaal kan gekocht worden bij de Cultuurdienst van Ronse: --> meer info: klik hier.