Tentoonstelling

Cypriaan de Rore : "Omnium musicorum Princeps"

De tentoonstelling Cypriaan de Rore : "Omnium musicorum Princeps" opent op 18 april 2015 in het "Cultureel Centrum De Ververij" en loopt na het festival door tot en met 25 mei 2015.

Deze gaat hoofdzakelijk over zijn leven en werk, alsook over de uitvoeringen van zijn oeuvre en de impact en interesses vanwege de musicologen voor zijn werk van 1515 tot op heden.

Door de tijd heen is Cypriaan de Rore in de polyfone muziek een rode leiddraad geweest, zoals Adriaan Willaert, Orlandus Lassus, Philippus De Monte e.a. dit waren. Voor Cypriaan gaat het vooral over de "secunda practica" wat wil zeggen dat hij de woorden kleurrijk als schilderijtjes verklankte. Hij gebruikte o.m. de poëzie van Petrarca, Vergilius, Horatius.

Albert Cambier (1922-2010), stadsconservator van Ronse, liet ons bij zijn overlijden, 5 jaar geleden, een heus archief na. Jaren speurde hij naar de herkomst van Cypriaan en ontdekte samen met de musicologe J.A. Owens (U.S.A.) dat deze componist geboren was in Ronse.

Cypriaan werd tot 1981 als Mechelaar gezien. Meerdere zaken hielpen hiertoe te besluiten. Dr. Jessie Ann Owens verrichtte gedurende jaren opzoekingswerk in meer dan 70 notarisarchieven in Noord Italië en in de streken rond Ferrara, Parma, Venetië en vond een huurcontract op naam van Cypriaan de Rore waarin ook de naam van diens vader Celestinus( I) vermeld stond. Ook briefwisseling tussen Cypriaan en zijn broodheren telkens ondertekend met zijn eigenhandig voluit geschreven handtekening : Cipriano de Rore. Tevens het testament van een leerling van Cypriaan. En last but not least : de herdenkingssteen met het kenmerk van de familie De Ro(de)re in de Kathedraal van Parma.

Ondertussen ging Albert Cambier te Ronse op zoek in de Stadsarchieven en stelde de stamboom samen van de familie De Ro(de)re. Albert en Jessie ontmoetten mekaar begin de jaren 1980 te Ronse en ontdekten zo definitief zijn herkomst. (Er zijn tot op vandaag nog veel Vlaamse polyfonisten van wie we nog steeds de herkomst niet kennen).

Dit zette ook Wim Daeleman op het spoor van onze Cypriaan. Hij houdt de fakkel brandend, en mede dank zij hem en De Heer Arnold Loose werd in 2007 te Ronse een Werkgroep opgericht ter voorbereiding op 2015 - om onze wereldbekende en verdienstelijke stadsgenoot na 500 jaren terug thuis te brengen en te herdenken met een grote tentoonstelling.

We starten onze tentoonstelling (in een eerste zaal) met :

 • De laatst uitgebrachte CD door Erik Van Nevel en “Currende”.
 • Een postzegel getekend door Michel Provost. De Filatelistische club Ronse presenteert terzelfdertijd een serie muzikale postzegels.
 • Een historisch- humoristisch stripverhaal door Hubert De Doncker.
 • De inhuldiging van het standbeeld van Cypriaan.
 • De straatnamen toegewijd aan Cypriaan in steden in Europa.
 • De prachtige collectie CD's van Serge De Man in bruikleen.
 • Ook alle artikels die verschenen in de Annalen van de Geschiedkundige Kring Ronse over Cypriaan ontbreken niet.
 • De website over Cypriaan De Rore gemaakt door Wim Daeleman is te zien.

In een tweede zaal brengen we U de 16e eeuwse geschiedenis uit de Nederlanden en de belangrijke Stadsstaten Ferrara, Parma en Venetië waar Cypriaan werkte en leefde tot 1565.

Het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Bibliotheek Brussel, alsook de Universitaire Bibliotheek Leuven leenden ons enkele prachtige manuscripten met werken van Cypriaan.

Spijtig genoeg is het onmogelijk om de prachtige Codex uit de Staatsbibliotheek van München naar hier te halen. Maar Bruno Godon tracht ons van dit 16e eeuws prachtig boek, geïllustreerd door Hans Mielich, hofschilder van Hertog Albrecht V van Beieren een mooie replica weer te geven.

Verder lichten we even de sluier van de familiestamboom Dero(de)re en van de nakomelingen tot op heden.

Ten slotte sluiten we onze tentoonstelling af met de getrouwe kopie van de gedenksteen uit Parma.

Deze gedenksteen zal na de tentoonstelling waarschijnlijk aangebracht worden in onze Collegiale kerk Sint-Hermes.

Kortom : een unieke tentoonstelling, meer dan één bezoek waard!

 

Praktisch

 • De tentoonstelling loopt van 18 april tot en met 25 mei 2015
 • Openingsuren:
  • ma: enkel op afspraak
  • di: enkel op afspraak
  • wo: 14 – 18u
  • don: 14 – 18u
  • vrij: 16  -  20u
  • zat: 13 - 18u
  • zon: 13 - 18u
 • Plaats: CC De Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse
 • Inkom: €3 (= combi-ticket voor bezoek tentoonstelling + crypte onder de Sint-Hermeskerk)

-------------------------

Naar het overzicht van de De Rore-vieringen.